Eén van de grootste ontdekkingen van de laatste 25 jaar hersenonderzoek is de ontdekking van de plasticiteit van het brein. In diverse onderzoeken wordt beschreven dat onder invloed van voldoende activiteit en prikkels als muziek, beweging en mentale uitdagingen, nieuwe verbindingen in de hersenen ervoor kunnen zorgen dat, zelfs op hoge leeftijd, verloren functies (gedeeltelijk) kunnen herstellen.

Voor de ouder wordende mens is het van belang te werken aan balans en coördinatie om inactiviteit en valproblemen te voorkomen. Door uitdagende oefeningen te doen wordt het behoud of verbetering van onze fysieke, geestelijke en sociale gezondheid gestimuleerd.‘Mijn man is alerter geworden, hij kan het gesprek beter blijven volgen dan een poos geleden.’ (vrouw, 72 jaar, echtgenoot met Parkinson)Ronnie Gardiner

Is een Amerikaanse jazz drummer die al 50 jaar in Zweden woont. Hij wilde een methode ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om voor veel meer doelgroepen in te zetten. Ronnie reist, ondanks zijn hoge leeftijd (hij is 83 jaar) veel, om ook in andere landen practitioners op te leiden.


Ronnie Gardiner met Ineke Meijerhof

De Ronnie Gardiner Methode

RGM wordt, naast Zweden, tot nu toe toegepast in Nederland, Duitsland, Engeland, en Israel. In Spanje, Hongarije en Canada worden voorbereidingen getroffen voor eerste cursussen.

Sinds 20 jaar maakt men in Zweedse ziekenhuizen, revalidatiecentra, instellingen en praktijken gebruik van de RGM. Dit als onderdeel van de behandeling van patiënten met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals NAH/CVA, MS, beginnende dementie en de ziekte van Parkinson.

Inmiddels is ook gebleken dat de methode een positief effect heeft bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyscalculie en ADHD) en bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten. RGM is ook goed in te zetten als vrolijke én intensieve activiteit voor senioren in het kader van Gezond Ouder worden.

De Ronnie Gardiner methode is een vrolijke en intensieve oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen. Door het oefenen wordt de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft verbeterd en wordt de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen gestimuleerd.


‘Mijn kinderen vertelden me dat ze mij weer beter kunnen verstaan omdat mijn spraak verbeterd is’ (vrouw, 68 jaar, CVA)